รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
Aspila EX
Aspila EX
ยี่ห้อสินค้า ::NEC รุ่นสินค้า :: Aspila EX ลักษณะสินค้า :: Digital pbx
IPK
IPK
ยี่ห้อสินค้า ::NEC รุ่นสินค้า :: IPK ลักษณะสินค้า :: pabx
Neax2000IPS
Neax2000IPS
ยี่ห้อสินค้า ::NEC รุ่นสินค้า :: Neax2000IPS ลักษณะสินค้า :: pabx nec
PABX NEC Aspila TOPAZ
PABX NEC Aspila TOPAZ
PABX NEC Aspila TOPAZ ตู้สาขาโทรศัพท์ เริ่มต้นที่ 3 สายนอก 8 สายใน สามารถ ขยายได้สูงสุด 27 สายนอก 72 สายใน

1