รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
KX-TDA100/200
KX-TDA100/200
ตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TDA100/200 คุณสมบัติพิเศษรองรับการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถสูงสุดของระบบที่ TDA100 ที่ สูงสุด 128 พอร์ต และ TDA200 ที่ 256 พอร์ต การผนวกคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเข้ากับเทคโนโลยี IP เป็นการสื่อสารแบบ Voice Over IP ระบบการสื่อสารแบบไร้สายสามารถรับสายจากที่ใดก็ได้ภายในสำนักงานด้วยฟังก์ชั่นที่ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย Cost Management ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่าย - ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ โดยการเชื่อมต่อแบบ Leased line และ ISDN - ARS โทรออกแบบประหยัดตามโปรโมชั่นของผู้ให้บริการอัตโนมัติ Higher office Productivity ฟังก์ชั่น Advance Call Center รองรับสายจากลูกค้าได้มากขึ้น และง่ายต่อการกระจายสายที่เข้ามา รวมถึงสามารถจัดการเกี่ยวกับการรับสายลูกค้าให้หลายรูปแบบ ระบบตอบรับอัตโนมัติ และการจัดการสายรียกเข้า และการเพิ่มความสามารถในการติดต่อแบบ Multi media PC Programming & Maintenance สามารถโปรแกรมการใช้งานตู้สาขาได้ทั้งทางโทรศัพท์หัวคีย์ และ ทางคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบให้ทำการบำรุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว PC Console ช่วยให้พนักงานรับสายจัดการกับสายเรียกเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น PC Phone ให้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เพื่อผนวกฐานข้อมูลจากไมโครซอพ out look Easy Installation พร้อมใช้ทันทีหลังจากเริ่มติดตั้ง ด้วยการกำหนดการทำงานจากโรงงาน Easy Upgrading ง่านในการแก้ใขโปรแกรมและการบำรุงรักษาทั้งจากยคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์แบบคีย์ DPT Module with advance Design สามารถเลือกโทรศัพท์แบบคีย์ได้หลายรูปแบบ
KX-TEM 824BX
KX-TEM 824BX
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Panasonic KX-TEM 824BX คุณสมบัติพิเศษของระบบ 1.เริ่มต้นที่ขนาด 6 สายนอก 16 สายในไฮบริด(ไฮบริด คือใน 1 วงจร สามารถ เลือกใช้ระหว่าง เครื่องคีย์เทเลโฟน หรือ เครื่องอนาล็อกแบบธรรมดา) 2.สามารถเพิ่มระบบได้สูงสุด รวมเป็น 8 สายนอก 24 สายใน โดยการเพิ่มแผงวงจร (แผงวงจรมี 2 ชนิด คือ ชนิด 2 สายนอก 8 สายในแบบอนาล็อกธรรมดา หรือชนิด 8 สายในอนาล็อกธรรมดา ) 3.สายนอกที่ใช้ร่วมได้ analog เท่านั้น 4.มีระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ 1 วงจร ความยาวเสียง 3 นาที เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (สามารถเพิ่มได้อีก 1 วงจร ความยาวเสียง 3 นาที โดยการเพิ่มแผ่นวงจร) 5.ระบบควบคุมการทำงาน CPU 16 bit 6.Intercom Paths 4 ,สนทนาภายในพร้อมกัน 4 คู่สาย 7.Caller ID Detection & Transmission to SLT สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งเครื่องดิจิตอล และเครื่องธรรมดาชนิด caller ID รวมทั้งการโอนสายนอกต่อๆกันไปก็สามารถโชว์เบอร์ได้ (อุปกรณ์เสริม 1 แผ่นวงจรรองรับ 3 สายนอก) 8.ระดับการล็อกโทรออก 5 ระดับ 9.ระดับความสามารถใช้งานของแต่ละเครื่อง 5 ระดับ 10.รหัสลับสำหรับโทรออก 50 รหัส 11.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกของแต่ละเครื่อง 10 หมายเลข 12.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกส่วนกลาง 100 หมายเลข 13.จำนวนหลักหมายเลขภายในที่กำหนดได้ 2 หรือ 3 หลัก 14.จำนวนข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่เก็บได้ (smdr) 64 ครั้ง
 KX-TES824BX
KX-TES824BX
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-TES824BX คุณสมบัติ ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน ( ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายใน) มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ ติดมากับตู้มาตราฐาน 1 วงจร เพิ่มได้อีก 1 วงจร มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม ณ.ศูนย์ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า (แผงเผื่อเลือก) มีแผงเก็บข้อความ (Voice Mail) เมื่อลูกค้าต้องการฝากข้อความ(แผงเผื่อเลือก) สามารถกำหนดเป็นโหมดกลางวัน/กลางคืน หรือโหมด พัก สามารถรองรับการติดตั้งชุดกริ่งประตู (doorphone) และชุดเปิดประตู (Door Opener) สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน (Emergency Call) สามารถประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง 5 สาย (5-party Conference) สามารถเชื่อมต่อกับระบบฝากข้อความ (Voice Processing System) สามารถตั้งระบบป้องกันการโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์โดยกำหนดรหัสผ่าน4หลัก (Electronic Station Lock) สามารถกำหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration) มีระบบ UCD(Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับสายภายในกลุ่มที่กำหนด (Call Centre) สามารถเพิ่มแผง OGM(Out Going Message)เพื่อทำงานเป็นเครื่องโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ มีระบบ Call Forward ครบครัน ทั้งคู่สายที่ไม่ว่าง ว่างไม่รับสาย ติดตามไปยังจุดต้องการ โทรออกสายนอกอัตโนมัติ

1