รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
Hmp-88B10
Hmp-88B10
1/4" OV 9712 CMOS. ความละเอียดภาพ 1.0 ล้านพิเซล อินฟาเรด 24 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6/6 มม. ไฟเลี้ยง DC12V
Hmp-88B13
Hmp-88B13
1/3" AR0130 CMOS. ความละเอียดภาพ 1.3 ล้านพิเซล อินฟาเรด 24 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6/6 มม. ไฟเลี้ยง DC12V
Hmp-88B20
Hmp-88B20
1/2.8" SONY IMX222 CMOS. ความละเอียดภาพ 2.0 ล้านพิเซล อินฟาเรด 24 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6/6 มม. ไฟเลี้ยง DC12V
Hmp-88D10
Hmp-88D10
1/4" OV 9712 CMOS. ความละเอียดภาพ 1.0 ล้านพิเซล อินฟาเรด 24 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6/6 มม. ไฟเลี้ยง DC12V
Hmp-88D13
Hmp-88D13
1/3" AR0130 CMOS. ความละเอียดภาพ 1.3 ล้านพิเซล อินฟาเรด 24 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6/6 มม. ไฟเลี้ยง DC12V

1 2