รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
WJ-RT416
WJ-RT416
เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง / 25ips , MPEG-4 รองรับฮาร์ดดิสก์ 6 ลูก สูงสุด 6TB (1000GB x 6) 16 Alarm inputs / 4 Alarm Outputs
WJ-HD716
WJ-HD716
เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง/ 25ips , H.264 รองรับฮาร์ดดิสก์ สูงสุด 4 ลูก (SATA) สามารถขยายเพิ่มได้อีก ใช้งานง่าย ควบคุมผ่านปุ่มที่ตัวเครื่อง

1