รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
HV-1500
HV-1500
ชุดมอเตอร์ประตูแบบ DC รองรับน้ำหนักประตูไม่เกิน 1500 กิโลกรัม Power suply : AC220V/50Hz, Motor power DC24V 180w Back up bettery : 12V / 9 Ah Opening speed 16-18 m/min, Max. gate weight 1500 Kg.
HV-DC800
HV-DC800
ชุดมอเตอร์ประตูแบบ DC รองรับน้ำหนักประตูไม่เกิน 800 กิโลกรัม Power suply : AC220V/50Hz, Motor power DC24V 180w Back up bettery : 12V / 9 Ah Opening speed 16-18 m/min, Max. gate weight 800 Kg.
HV-1000
HV-1000
ชุดมอเตอร์ประตูอัตโนมัติ รองรับน้ำหนักประตูไม่เกิน 1000 กิโลกรัม อุปกรณ์ในชุด Gate opener มอเตอร์แผงควบคุม : 1 ตัว Steel rack สะพานเฟือง : 4 เส้น (เส้นละ 1 เมตร) Photocell ป้องกันประตูชน : 1 คู่ Wall push button สวทซ์กด : 1 อัน Remote control รีโมท : 2 ตัว

1