รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
HP-9708-AI
HP-9708-AI
เครื่องบันทึก NVR 8 ช่อง / H.265 / AI รองรับ IPC input 4K (8MP. 3840×2160) รองรับ Face IPC input 8MP. (AI Series) รองรับ Play Back 8ch. รองรับ HDMI 4K (3840×2160), VGA 1920×1080 รองรับ Local output 1 RCA, 2 Way Audio, รองรับ 5,000 Face picture, Computing 180 picture/ minute and face through APP รองรับ Hard Disk 10TB (1pcs.) รองรับ Alarm input 8 ch. / out 4 ch. รองรับ Audio input 1 ch. / out 1 ch. Network access bandwidth 80 Mbps WEB Extemal import USB 3.0 USB 2.0, RJ45 10/100/1000 Mbps, RS485 แอพพลิเคชั่น Supperlive plus
HP-9732H8-AI
HP-9732H8-AI
  เครื่องบันทึก NVR 32 ช่อง / H.265+ / AI รองรับ IPC input 4K (8MP. 3840×2160) รองรับ Face IPC input 8MP. (AI Series) รองรับ Play Back 16ch. รองรับ HDMI 2 ch. 4K true high resolution display รองรับ Local output 1 RCA, 2 Way Audio, รองรับ 5,000 Face picture, Computing 180 picture/ minute and face through APP รองรับ Hard Disk 8pcs. (max. 80TB),e-SATA 2 pcs รองรับ Alarm input 8 ch. / out 4 ch. รองรับ Audio input 1 ch. / out 1 ch. Network access bandwidth 80 Mbps WEB Extemal import USB 3.0 USB 2.0, RJ45 1000 Mbps, RS485 แอพพลิเคชั่น Supperlive plus

1