รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
HT-99B10
HT-99B10
1/3" CMOS ความละเอียดภาพ 1.0 ล้านพิเซล (1280x720P) ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0 Lux (LED On) อินฟาเรด 48 ดวง ระยะอินฟาเรด 20-30 เมตร เลนส์ 6 มม. (3.6 / 8 มม. อ็อปชั่น) ไฟเลี้ยง DC12V
HT-99B20
HT-99B20
1/3" CMOS ความละเอียดภาพ 2.0 ล้านพิเซล (1920x1080P) ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0 Lux (LED On) อินฟาเรด 48 ดวง ระยะอินฟาเรด 20-30 เมตร เลนส์ 6 มม. (3.6 / 8 มม. อ็อปชั่น) ไฟเลี้ยง DC12V
HT-99D10
HT-99D10
1/3" CMOS ความละเอียดภาพ 1.0 ล้านพิเซล (1280x720P) ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0 Lux (LED On) อินฟาเรด 28 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6 มม. (2.8 / 6 มม. อ็อปชั่น) ไฟเลี้ยง DC12V
HT-99D20
HT-99D20
1/3" CMOS ความละเอียดภาพ 2.0 ล้านพิเซล (1920x1080P) ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ 0 Lux (LED On) อินฟาเรด 28 ดวง ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร เลนส์ 3.6 มม. (2.8 / 6 มม. อ็อปชั่น) ไฟเลี้ยง DC12V

1