รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
E14 LED 5730 Bulb 3w
E14 LED 5730 Bulb 3w
หลอดไฟ LED ขั้ว E14 แบบทรง Modern Classic สามารถลดพลังงานได้ถึง 85%
E14 LED 5730 Candle 3w
E14 LED 5730 Candle 3w
หลอดไฟ LED ขั้ว E14 แบบทรง Candle แบบเปลวเทียน สามารถลดพลังงานได้ถึง 85%
E14 LED 5730 Ball Bulb 3w
E14 LED 5730 Ball Bulb 3w
หลอดไฟ LED ขั้ว E14 แบบทรงกลม Ball Bulb รูปทรงแบบ Classic Lamp ลดพลังงานได้ถึง 85%
E14 LED 5730 Candle Dimmable 3w
E14 LED 5730 Candle Dimmable 3w
หลอดไฟ LED ขั้ว E14 แบบทรง Candleแบบเปลวเทียน Dimmable สามารถปรับความสว่างได้ และลดพลังงานได้ถึง 85%

1