รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา
ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา
    1.1. FSP302G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 3 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 3 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone     1.2. FSP502G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone     1.3. FSP1004G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone
ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง
ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง
    2.1. EST iO64G-2 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (รองรับ 64 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง กับ 2 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน ต่อลูป) Fire Alarm Control Panel – Multiplex Addressable and Conventional 1 Loop Signal (one Class B analog device loop that supports up to 64 device addresses, and two Class B Notification Appliance Circuits (NAC))     2.2. EST3 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) Fire Alarm Control Panel – Multiplex Addressable and Conventional 1 Loop Signal (125 Modules / 125 Addressable Detector Per Loop)     2.3. EST3 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 2 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) Fire Alarm Control Panel – Multiplex Addressable and Conventional 2 Loop Signal (125 Modules / 125 Addressable Detector Per Loop)     2.4. EST3 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) มีชุดระบบเสียงแจ้งเตือนการอพยพ กับโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเหตุในตัว Fire Alarm Control Panel – Multiplex Addressable and Conventional 1 Loop Signal (125 Modules / 125 Addressable Detector Per Loop) Built-in Audio Source Unit with Firephone     2.5. EST3 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 2 ลูป (รองรับ 125 อุปกรณ์โมดูล กับ 125 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป) มีชุดระบบเสียงแจ้งเตือนการอพยพ กับโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเหตุในตัว Fire Alarm Control Panel – Multiplex Addressable and Conventional 2 Loop Signal (125 Modules / 125 Addressable Detector Per Loop) Built-in Audio Source Unit with Firephone
ตู้แผนแผังแสดงผลตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้
ตู้แผนแผังแสดงผลตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้
 Local – Graphic Annunciator Panel – Red LEDs Hardwire Wiring – 1 Aluminium Anodize Plate (A3 : 297 x 420 mm.)    Local – Graphic Annunciator Panel – Red LEDs Hardwire Wiring – 1 Aluminium Anodize Plate (A3 : 297 x 420 mm.) – Fire Intercom Panel with 1 Zone and 1 Handset      SAN – Graphic Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 32 Annunciator Driver LED – 1 Aluminium Anodize Plate Size A2. (420 x 600 mm.)      SAN – Graphic Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 64 Annunciator Driver LED – 1 Aluminium Anodize Plate Size A2. (420 x 600 mm.)      SAN – Graphic Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 96 Annunciator Driver LED – 1 Aluminium Anodize Plate Size A2. (420 x 600 mm.)     EVD – Graphic Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 48 Annunciator Driver LED – 1 Aluminium Anodize Plate Size A1. (600 x 840 mm.)     . EVD – Graphic Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 96 Annunciator Driver LED – 1 Aluminium Anodize Plate Size A1. (600 x 840 mm.)     . Remote Annunciator Panel (One Color) – RS-485 Serial Port Link To FCP – Supported 32 , 64 , 96 Annunciator Driver LED – Function Alarm , Power , Trouble , Acknowledge , Reset
อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ ในการเชื่อมต่อระบบ
อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ ในการเชื่อมต่อระบบ
. SIGA-CT1/VF (Monitor Module) Single Input Module with Interface Module Class-B. for Detector Zone      SIGA-CT2/2VF (Monitor Module) Dual Input Module For Manual & Key Switch      SIGA-CT1 (Monitor Module) Single Input Module For Heat , Manual and Monitor Zone     SIGA-CT2 (Monitor Module) Dual Input Module For Key Switch , Manual Zone , Flow Switch and Supervisory Switch Zone4.5. SIGA-CC1 (Control Module) Single Input (Riser) Module For Bell Zone and Telephone Zone
อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง
อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง
 SIGA-PS (Addressable Smoke) Intelligent Photoelectric Smoke Detector  SIGA-HRS (Addressable Heat) Intelligent Fixed Temperature 135?F (57?C) and Rate of Rise 15?F (8.3?C) per min. Heat Detector 5.3. SIGA-HFS (Addressable Heat) Intelligent Fixed Temperature 135?F (57?C) Heat Detector

1