รายการสินค้า
รายการสินค้าหมวด
FORTH IP Phone
FORTH IP Phone
FORTH IP Phone คือ โทรศัพท์ระบบ IP ที่ใช้ SIP Protocal มาตรฐาน นอกจากนี้ FORTH IP Phone ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ IP PBX ได้ทุกยี่ห้อที่ใช้ SIP Protocal ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานร่วมกับ FORTH IP PBX จะสามารถทำงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถนำ IP Phone มาใช้แทนเครื่องโทรศัพท์ระบบ Operator หรือเป็นโทรศัพท์สำหรับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ Key Telephone ทั้งการใช้งานอันแสนชาญฉลาดและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Softkey หรือการกดบนหน้าจอได้โดยตรง (Touch Screen) นอกจากนี้ยังรองรับระบบ CRM ต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
FORTH Disa Box
FORTH Disa Box
FORTH Disa Box เป็นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบมา อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ใช้ได้กับตู้ PABX ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทั้ง ในสำนักงานและสถานที่พักอาศัย DAT-800A จะช่วยตอบรับ โทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้ามา และสามารถโอนสายไปยังคู่ สนทนาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนั้น DAT-800A ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่าง ได้แก่ จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายในได้ถึง 40 กลุ่ม และครอบคลุมได้ถึง 20 แผนก
FAX ON DEMAND BOX article
FAX ON DEMAND BOX article
FAX ON DEMAND BOX article Fax on demand box คือ ระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางแฟ็กซ์ โดยที่ลูกค้าสามารถใช้เครื่องแฟ็กซ์โทรเข้ามา เลือกเมนูเอกสารที่ต้องการ เมื่อระบบโอนสายเข้ามาที่ Fax on demand box แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่ต้องการกลับไปที่เครื่องแฟ็กซ์ต้นทางให้โดยอัตโนมัติ
FORTH Line Mobile
FORTH Line Mobile
FORTH Line Mobile Line Mobile คือ ทางเลือกที่ชาญฉลาดในการลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ ด้วย การแปลงสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ มาเป็นระบบโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่งสามารถนำไปเข้าสายนอกของตู้สาขาได้โดยตรง เพื่อให้สามารถโทรออกผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่มีค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกล ที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะใช้งานผ่านรายการโปรโมชั่นราคาประหยัดของผู้ให้บริการรายต่าง ๆ
Forth ATA
Forth ATA
Forth ATA Business Solutions SystemsForth ATA (Analog Telephone Adaptor)

1 2 3